MENU (C) (5)

Slepá Main - Call Dominika 「가사」 - 한국어로 번역

Príď dneska mám čas, chýbaš mi zas mhmmm
No len nikomu nehovor o nás,
Všetko je fajn kým si tu so mnou sám,
Pokým nám nesvitá a odchádzaš za ňou, ešteže som tá čo si to pamätá

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Slepá Main - Call Dominika 「가사」

Príď dneska mám čas, chýbaš mi zas mhmmm
No len nikomu nehovor o nás,
Všetko je fajn kým si tu so mnou sám,
Pokým nám nesvitá a odchádzaš za ňou, ešteže som tá čo si to pamätá

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá main

Ešteže si mal ten čas mi len zamotať hlavu
Keď sa ráno zobúdzaš vedľa svojho objavu,
Všetko je fajn kým si s ňou celkom sám,
Len aby vedela, že kým ona spí láska tu skončila lebo nie je jediná

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá main

Ďalších 7 zmeškaných hovorov práve mám, asi že kde práve som
A do 6-tich minút mi zavolá, nezdvíham, čo ak by zavolal on

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá mainOoo ako byť slepá main


Slepá Main - Call Dominika 「가사」 - 한국어로 번역


오늘오고 난 시간이있어, 다시 당신이 그리워요 mmmm
글쎄, 우리에 대해 아무에게도 말하지 마세요.
당신이 나와 함께 혼자있는 한 모든 것이 괜찮습니다.
내가 우리를 떠올 때까지 나는 당신이 그녀를 위해 떠날 때까지, 나는 그것을 기억하는 사람이지만

5 일째, 당신은 혼자이고 글을 쓰고 있습니다.
4 명의 소녀와 그게 끝이 아닙니다
차라리 꿈을 꾸는 것보다 그 3에 대해 알고 싶습니다
차라리 두 번째가되어 맹인 메인이되는 방법을보고 싶습니다.

당신은 여전히 ​​내 머리를 엉망으로 할 시간이 있었어요
아침에 발견 옆에 일어나면


당신이 그녀와 함께 혼자있는 한 모든 것이 괜찮습니다.
그녀는 잠을자는 동안 사랑이 끝났다는 것을 알고 있습니다.

5 일째, 당신은 혼자이고 글을 쓰고 있습니다.
4 명의 소녀와 그게 끝이 아닙니다
차라리 꿈을 꾸는 것보다 그 3에 대해 알고 싶습니다
차라리 두 번째가되어 맹인 메인이되는 방법을보고 싶습니다.

지금 또 다른 7 개의 부재중 전화가 있습니다. 지금 내가 어디에 있는지 추측합니다.
그리고 그는 6 분 안에 나를 부르고, 나는 집어 들지 않습니다.

5 일째, 당신은 혼자이고 글을 쓰고 있습니다.
4 명의 소녀와 그게 끝이 아닙니다
차라리 꿈을 꾸는 것보다 그 3에 대해 알고 싶습니다


차라리 두 번째가되어 맹인 메인이되는 방법을보고 싶습니다.
맹목적인 메인이되는 방법Lyrics by Sanderlei

#sanderlei