MENU (C) (5)

See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「가사」 - 한국어로 번역

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「가사」

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「가사」 - 한국어로 번역


우와, 우와, 우, 우, 우와. 우리가 처음 만났을 때 왜 머리가 바뀌 었습니까?
오 마이. 내가 당신과 사랑에 빠지게하기 위해 어떤 주문을 했습니까?


Bae, Bae, Bae, Bae. 나는 처음부터 말했다, 자기야, 당신은 머물 수 있습니까?
내일 날짜를 보러 갈거야. 내 집이 아이들로 가득 찬 결혼 날은 언제입니까?

[그만두다]
한 문장이 나를 행복하게 할 수 있다면 (IH, IH)
당신을 웃게 만들지 않고 하루 종일 이야기 할 것입니다 (나나나)
내가 그렇게하면 뜨거워 보일까요? (Go-Go-Crazy!)
병원으로 바로 가져 가서 병원으로 바로 가져 가십시오.
사랑하기 위해 집으로 가져 오십시오!

[코러스 전]
내가 당신을 만난 순간이었습니다
나는 내가 사랑을 본다는 것을 안다
사랑, 사랑, 사랑, 사랑, 애도, 애도


애도, 사랑, 애도, 애도, 애도
내가 당신을 만난 순간이었습니다
나는 내가 사랑을 본다는 것을 안다
사랑은 사랑, 계산, 계산, 계산하지 않습니다.
사랑해, 사랑해, 사랑해, 사랑해

[합창]
그래, 그래
당신은 어떻게 생각하십니까, 지금 당신은 어떻게 생각하십니까?
그래, 그래
당신은 어떻게 생각하십니까, 지금 당신은 어떻게 생각하십니까?

[2 절]
어디를 가든지


어디를 가든지
어디로 가야하는지 모르겠어요
사랑하는 방법을 아는 것은 어렵습니다
사랑하지 않는 것은 어렵습니다
어떻게 (어떻게 지내) 모르겠어
오늘날 자외선은 밤하늘을 관통합니다
당신은 내 마음을 뚫는 희귀 한 빛의 광선과 같습니다 (Huh-ah, ooh)
그래, 그게 난 죽었다
네, 이봐, 그는 죽었다

[그만두다]
한 문장이 나를 행복하게 할 수 있다면 (IH, IH)
한 문장을 더 말하는 것은 나를 슬프게 할 수 있습니다 (나나나)
내가 그렇게하면 뜨거워 보일까요? (Go-Go-Crazy!)


병원으로 바로 가져 가서 병원으로 바로 가져 가십시오.
사랑하기 위해 집으로 가져 오십시오!

[코러스 전]
내가 당신을 만난 순간이었습니다
나는 내가 사랑을 본다는 것을 안다
사랑, 사랑, 사랑, 사랑, 애도, 애도
애도, 사랑, 애도, 애도, 애도
내가 당신을 만난 순간이었습니다
나는 내가 사랑을 본다는 것을 안다
사랑은 사랑, 계산, 계산, 계산하지 않습니다.
사랑에 빠지고, 나는 사랑에 빠지고, 황갈색, 황갈색, 사랑

[합창]


그래, 그래
당신은 어떻게 생각하십니까, 지금 당신은 어떻게 생각하십니까?
그래, 그래
당신은 어떻게 생각하십니까, 지금 당신은 어떻게 생각하십니까?

[아웃트로]
내가 당신을 만난 순간이었습니다
나는 내가 사랑을 본다는 것을 안다Lyrics by Sanderlei

#sanderlei