MENU (1)

First Class - Jack Harlow 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

I been a (G), throw up the (L), sex in the (A.M.), uh-huh
(O-R-O-U-S, yeah)
And I can put you in (First class, up in the sky)
I can put you in (First class, up in the s—, up-up in the s—)


First Class - Jack Harlow 「Lyrics」

I been a (G), throw up the (L), sex in the (A.M.), uh-huh
(O-R-O-U-S, yeah)
And I can put you in (First class, up in the sky)
I can put you in (First class, up in the s—, up-up in the s—)
I been a (G), throw up the (L), sex in the (A.M.), uh-huh
(O-R-O-U-S, yeah)
And I can put you in (First class, up in the sky), mm, mm
I can put you in (First class, up in the s—, up-up in the s—)

[Verse 1: Jack Harlow]
I can see the whole city from this balcony
Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me
I don't care what frat that you was in, you can't alpha me, keep dreamin'
Pineapple juice, I give her sweet, sweet, sweet semen
I know what they like so I just keep cheesin'
Hard drive full of heat seekin'
Tryna come the same day as Jack? Rethink it
You don't need Givenchy, you need Jesus
Why do y'all sleep on me? I need reasons
Uh, I got plaques in the mail, peak season
Shout out to my UPS workers makin' sure I receive 'em
You can do it too, believe it

[Chorus: Jack Harlow & Fergie]
I been a (G), throw up the (L), sex in the (A.M.), uh-huh
(O-R-O-U-S, yeah)
And I can put you in (First class, up in the sky), mm, mmI can put you in (First class, up in the s—, up-up in the s—)

[Verse 2: Jack Harlow & Polow da Don]
(Are you ready?) Ha, yes, I am
They say, "You a superstar now," damn, I guess I am
You might be the man, well, that's unless I am
Okay, I'll confess I am
Go ahead and get undressed, I am
Okay, cool, you on Sunset? (I am)
I'm 'bout to slide, okay, I'm outside, okay
This lifestyle don't got many downsides
Cept for the lack of time I get 'round my
Family, makin' sure they never downsize
I got visions of my mom sayin', "Wait, this house mine?"


Can't lie, I'm on Angus, Cloud 9
I got 'em on the bandwagon now, 'bout time
I ain't even got no downtime
Every time I speak, she say, "Yeah, that sounds fine"

[Chorus: Jack Harlow & Fergie]
I been a (G), throw up the (L), sex in the (A.M.), uh-huh
(O-R-O-U-S, yeah)
And I can put you in (First class, up in the sky)
I can put you in (First class, up in the s—, up-up in the s—)
I been a (G), throw up the (L), sex in the (A.M.), uh-huh
(O-R-O-U-S, yeah)
And I can put you in (First class, up in the sky), mm, mm
I can put you in (First class)First Class - Jack Harlow 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Ako ay isang (g), itapon ang (l), sex sa (a.m.), uh-huh
(O-r-o-u-s, oo)
At maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa kalangitan)
Maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa s—, up-up sa s—)
Ako ay isang (g), itapon ang (l), sex sa (a.m.), uh-huh
(O-r-o-u-s, oo)
At maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa kalangitan), mm, mm
Maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa s—, up-up sa s—)

[Bersikulo 1: Jack Harlow]
Nakikita ko ang buong lungsod mula sa balkonahe na ito
Bumalik sa 2019, malaya akong nasa labas, ngunit ngayon inilabas nila ito para sa akin
Wala akong pakialam kung ano ang frat na naroroon mo, hindi mo ako ma -alpha, panatilihin ang panaginip '


Pinya juice, binibigyan ko siya ng matamis, matamis, matamis na tamod
Alam ko kung ano ang gusto nila kaya pinapanatili ko lang ang cheesin '
Hard drive na puno ng heat seekin '
Tryna dumating sa parehong araw tulad ni Jack? Rethink ito
Hindi mo na kailangan ng Givenchy, kailangan mo si Jesus
Bakit natutulog ka sa akin? Kailangan ko ng mga dahilan
Uh, nakakuha ako ng mga plake sa mail, panahon ng rurok
Sigaw sa aking mga manggagawa sa UPS makin 'sigurado na natatanggap ko' em
Magagawa mo rin ito, maniwala ka

[Chorus: Jack Harlow & Fergie]
Ako ay isang (g), itapon ang (l), sex sa (a.m.), uh-huh
(O-r-o-u-s, oo)
At maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa kalangitan), mm, mm


Maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa s—, up-up sa s—)

[Bersikulo 2: Jack Harlow & Polow da Don]
(Handa ka na ba?) Ha, oo, ako
Sabi nila, "Ikaw ay isang superstar ngayon," mapahamak, hulaan ko ako
Maaaring ikaw ang tao, mabuti, maliban na ako
Okay, ipagtapat ko na ako
Sige at mag -undressed, ako
Okay, cool, ikaw sa paglubog ng araw? (Ako ay)
Ako ay 'bout slide, okay, nasa labas ako, okay
Ang pamumuhay na ito ay hindi nakakakuha ng maraming pagbagsak
Cept para sa kakulangan ng oras na nakuha ko 'bilog ang aking
Pamilya, makin 'sigurado na hindi sila bumabagsak
Nakakuha ako ng mga pangitain ng aking ina na Sayin ', "Maghintay, ang minahan ng bahay na ito?"


Hindi maaaring magsinungaling, nasa Angus ako, ulap 9
Nakatanggap ako sa bandwagon ngayon, 'oras ng labanan
Hindi rin ako nakakuha ng downtime
Sa tuwing nagsasalita ako, sinasabi niya, "oo, maayos ang tunog"

[Chorus: Jack Harlow & Fergie]
Ako ay isang (g), itapon ang (l), sex sa (a.m.), uh-huh
(O-r-o-u-s, oo)
At maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa kalangitan)
Maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa s—, up-up sa s—)
Ako ay isang (g), itapon ang (l), sex sa (a.m.), uh-huh
(O-r-o-u-s, oo)
At maaari kitang ilagay sa (unang klase, hanggang sa kalangitan), mm, mm
Maaari kitang ilagay sa (unang klase)